Klub potápěčů Pardubice

Menu
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Informace o kurzu P*

Náplň kurzu:

Teoretická část v délce 16 vyučovacích hodin v zasedací místnosti Klubu potápěčů Pardubice (1. patro) , každé úterý dvě hodiny. Praktická bazénová část tj. 8 vyučovacích hodin v bazénu plaveckého areálu probíhat od (úterky 19,00 - 20,00 hodin). Praktická část - volná voda = 2 až 3 víkendy ve výcvikovém středisku Trhová Kamenice. Praxe ve volné vodě bude provedena v předem oznámeném termínu. Po dohodě je možné uskutečnit i individuální kurz pro jednotlivce nebo skupinu.

Cena kurzu 7200,- + 800 Kč členský klubový příspěvek (ceny jsou včetně DPH a obsahuje): Teoretické přednášky, učební publikace, praktický výcvik v krytém bazénu, zapůjčení potápěčské výstroje za zálohu, ubytování a dopravu na výcvikovém středisku v Trhové Kamenici, praktický výcvik ve volné vodě, přezkoušení pověřeným instruktorem, vydání průkazu potápěče a plastové mezinárodní karty CMAS. Ukončení kurzu bude ve výcvikovém středisku Trhová Kamenice. Studenti / důchodci platí členský klubový příspěvek pouze (500,- / 200,-Kč).

Přihlášky jsou průběžně přijímány celý rok každý čtvrtek od 18.30 – 21.00 hod u Karla Honse v klubu nebo jinde na základě telefonické dohody. Závazně je přihlášen pouze frekventant, který zaplatí cenu kurzu, odevzdá vyplněnou členskou přihlášku za člena klubu, odevzdá vyplněnou přihlášku do kurzu potápění včetně eventuá1ních podpisů rodičů a předloží potvrzení lékaře, které je obsahem přihlášky.

-----------------------------------------------------------------

Přihláška za člena Klubu potápěčů, p.s. (PDF)

-----------------------------------------------------------------

Získaná kvalifikace: Úspěšný absolvent, který obhájí své teoretické a praktické znalosti před instruktorem I** obdrží oprávnění P* (v souladu s mezinárodním značením CMAS). Kvalifikace P* = Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora i hlouběji. Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -2.

Ostatní ustanovení a informace:
Výcvik se řídí platnými bezpečnostními a výcvikovými předpisy Svazu potápěčů České republiky. Brýle, ploutve a šnorchl se nepůjčují – každý frekventant by měl tyto propriety vlastnit, menší počet této výstroje lze i zapůjčit. Absolvent, který se nedostaví ke zkouškám nebo propadne u zkoušek dostane možnost přezkoušení v náhradním extra placeném termínu Do kurzu může být přijat pouze plavec
Případné další dotazy na tel:
724320730 (mobil)
973241865, 255708610 (tel. do práce)
e-mail karel.hons@lompraha.cz
Ing. Karel Hons
--------------------------------------------------------------------------------
Potápěč CMAS P*
Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji. Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -2.
Poznámka: Základní potápěčský stupeň. Po absolvování kursu získáte mezinárodně uznávaný průkaz. Na potápěčských základnách často bývá vyžadován doprovod zkušeného potápěče, případně placeného průvodce základny. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Mořská biologie, Fotografování pod vodou apod.)

--------------------------------------------------------------------------------
Potápěč CMAS P**

Plně vycvičený potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů bez omezení, s potápěčem s kvalifikací Potápěč CMAS P* do hloubek do 20 m.
Poznámka: Potápěčský stupeň "dospělého" potápěče. S průkazem potápěče se dvěma hvězdami vám zpravidla nebudou nikde činit žádné potíže i na náročnějších lokalitách. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Nitrox, jeskyně, apod.)

--------------------------------------------------------------------------------
Potápěč CMAS P***

Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -3.
Poznámka: Maximální kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. Můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů (Trimix, rebreather, apod.)

Fotogalerie je prázdná.
Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah